کتاب حاضر مربوط به تصاوير جنگ شهرها و ويراني هاي حاصل از آن است. تصاوير از آرشيو مرکز اسناد اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان انتخاب شده است. ايلام با ‎۴۳۰ کيلومتر مرز مشترک با کشور عراق قبل از شروع جنگ تحميلي مورد تجاوز نيروهاي بعثي قرار گرفت.