با سلام و درود بیکران بر مهدى موعود و نائب برحقش امام خمینى و با سلام بر شهداى راه حق و حقیقت و سلام بر پدر و مادر عزیزم که مرا بزرگ کرده و خونم را تقدیم اسلام نمودند. اینجانب بدون هیچگونه زور و اجبارى در این راه گام نهاده و هدفم رسیدم به مقصد الهى که همانا شهادت است .ملت شهیدپرور ایران ضمن عرض سلام شما را به خون شهدا قسم مى‌دهم که همیشه از مقام امام امت و همچنین مسئولین مملکتى پشتیبانى کنید و نگذارید که منافقین کوردل دست‌اندکار بشوند و اسلام از دست این ناپاکان ضربه بخورد. همیشه فرزندانتان را به جبهه بفرستید و از جبهه حمایت کنید . امروز امام گفته است باید برویم ، باید لباس رزم بپوشیم و بر حادثه دل ببندیم . بایدسمند تندپاى عشق را زین کنیم چون راهیان کربلاى حسینى(ع) این روزها ادامه عاشوراست و هر روز عاشوراست . هر روز هفتادودو شهاب عاشق بر روى نى سرود شهادت مى‌خوانند . آسمان هیچوقت اینهمه ستاره نداشته است . هیچوقت حسینیه دلهایمان اینقدر شلوغ نبوده است . این عصر ، عصر قیام عاشق است . خفاشها مى‌خواهند بین ما و خورشید پرده‌اى از سیاهى بکشند اما نمى‌دانندکه چنین ایستاده‌ایم . وقتیکه مذهب عشق ، ما را به فرداى خطر مى‌کشاند دیگر نباید به ماندن و بودن دل ببندیم .